teamwork-in-administratieBent u ondernemer, dan weet u dat het voeren van een correcte administratie  een  noodzakelijke, maar tijdrovende  klus is, waarvoor bovendien specifieke deskundigheid vereist is. Veel (startende) ondernemers besteden dit werk daarom uit aan specialisten. Maar de kosten daarvan vallen vaak tegen, omdat u een (te) hoog tarief betaalt voor veelal routinematige werkzaamheden. U betaalt immers mede voor specialistische deskundigheid van de financiële dienstverlener, die u lang niet altijd nodig heeft.

Bij Harbers Administraties heeft u altijd contact met dezelfde persoon met ruime ervaring , die voor u de werkzaamheden uitvoert. Ook hierin onderscheiden wij ons van andere financiële dienstverleners. Tijdens het verwerken van de administratie signaleren wij belangrijke adviespunten en aspecten die voor de jaarrekening van belang zijn. Deze werkwijze voorkomt onnodig correctiewerk achteraf. Wij zijn ons ervan bewust dat het tijdig aangeven van interessante mogelijkheden op financieel en fiscaal gebied voor u belangrijk is en verwijzen u, indien nodig, voor advies naar specialistische deskundigen.