Tussenpersoon

Wanneer u momenteel tevreden bent over uw huidige accountant en niet wilt veranderen, dan kunt u toch aanzienlijk op uw accountantskosten besparen door Harbers Administraties in te schakelen voor deelwerkzaamheden. Wij nemen de routinematige werkzaamheden over van uw accountant en onderhouden het contact. Wij kennen namelijk de taal en de werkwijze van accountantskantoren, maar werken tegen een veel voordeliger tarief.

Het verzamelen van de benodigde stukken, het controleren van het grootboek, het maken van correcties, het volledig uitwerken van het jaarrekeningdossier, het stellen van de juiste vragen en de vastlegging hieromtrent behoren tot de werkzaamheden waarmee wij ons dagelijks bezig houden.

In feite doen wij dan voor u wat u anders voor een deel zelf zou moeten doen of waarvoor u een medewerker in dienst moet nemen.